Zásady používania ochrany osobných údajov

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom stránky je spoločnosť Ing. Anna Černegová, so sídlom Dlhá 387/64A, Dlhé Klčovo, 094 13, spracúva osobné údaje dotknutých osôb vždy v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov na webovej stránke www.spracovaniedani.sk udeľujete súhlas vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný, jednoznačný vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu.

Účel spracovania ochrany osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté fyzickou osobou prostredníctvom kontaktného emailu zverejneného na webovej stránke www.spracovaniedani.sk sú spracované iba v rozsahu a za účelom, za ktorým ich táto fyzická osoba sama poskytla. Doba spracúvania týchto osobných údajov je výlučne doba nevyhnutná na zabezpečenie dosiahnutia účelu.

Aké údaje teda uchovávame?

Čo sú to cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookies na Vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Ako používame cookies?

Spoločnosť Ing. Anna Černegová, Dlhá 387/64A, Dlhé Klčovo094 13 používa na webovej stránke súbory cookies, ktoré sú použité za účelom merania návštevnosti webu, cieľom reklamy, prispôsobeniu zobrazovania webových stránok www.spracovaniedani.sk. Cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazovania webových stránok sú zapracované na základe Vášho súhlasu.

Na našich stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.

 

Používanie tretími stranami

Používame tiež súbory cookies dôveryhodných tretích strán. Na tejto stránke sú prepojenia z iných web stránok. Preto môžu byť počas používania našich web stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti Ing. Anna Černegová údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google a Facebook, Smartselling. Webové stránky je možné používať i v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o uchovávaní návštevníkov na webstránke. Zhromaždené cookies súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

Zbieranie údajov o chovaní sa návštevníkov webu je aktivované z podnetu návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím alebo stlačením možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky, znejúcom nasledovne: „Prevádzkovateľ webu, spoločnosť Ing. Anna Černegová ako správca osobných údajov, zapracováva na tomto webe cookies potrebné ku fungovaniu webových stránok, analytickým, a reklamným účelom“.

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých marketingových cookies. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely je možné vziať kedykoľvek späť a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Nesúhlas a odstránenie súborov cookies:

V prípade, že chcete zmeniť nastavenia vašich cookies odmietnuť alebo odstrániť všetky súbory cookies, môžete to urobiť vo vašom prehliadači. Nezabúdajte, že zakázanie súborov cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto lokality a mnohých ďalších lokalít, ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies zvyčajne znamená zablokovanie určitých funkcií na tejto lokalite Odporúčame pre váš užívateľský komfort povoliť súbory cookies pri návšteve webových stránok našej spoločnosti.

Účel spracovania ochrany osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté fyzickou osobou prostredníctvom kontaktného emailu zverejneného na webovej stránke www.spracovaniedani.sk sú spracované iba v rozsahu a za účelom, za ktorým ich táto fyzická osoba sama poskytla. Doba spracúvania týchto osobných údajov je výlučne doba nevyhnutná na zabezpečenie dosiahnutia účelu.

Cookies

Čo sú to cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookies na Vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Ako používame cookies?

Spoločnosť Ing. Ľubomír Černega, Dlhá 387/64A, Dlhé Klčovo094 13 používa na webovej stránke súbory cookies, ktoré sú použité za účelom merania návštevnosti webu, cieľom reklamy, prispôsobeniu zobrazovania webových stránok www.spracovaniedani.sk. Cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazovania webových stránok sú zapracované na základe Vášho súhlasu.

Na našich stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.

Používanie tretími stranami

Používame tiež súbory cookies dôveryhodných tretích strán. Na tejto stránke sú prepojenia z iných web stránok. Preto môžu byť počas používania našich web stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti Ing. Ľubomír Černega údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google a Facebook, Smartselling

Webové stránky je možné používať i v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o uchovávaní návštevníkov na webstránke.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics,

Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

Zbieranie údajov o chovaní sa návštevníkov webu je aktivované z podnetu návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím alebo stlačením možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky, znejúcom nasledovne: „Prevádzkovateľ webu, spoločnosť Ľubomír Černega ako správca osobných údajov, zapracováva na tomto webe cookies potrebné ku fungovaniu webových stránok, analytickým, a reklamným účelom“.

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých marketingových cookies. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely je možné vziať kedykoľvek späť a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Nesúhlas a odstránenie súborov cookies:

V prípade, že chcete zmeniť nastavenia vašich cookies odmietnuť alebo odstrániť všetky súbory cookies, môžete to urobiť vo vašom prehliadači. Nezabúdajte, že zakázanie súborov cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto lokality a mnohých ďalších lokalít, ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies zvyčajne znamená zablokovanie určitých funkcií na tejto lokalite Odporúčame pre váš užívateľský komfort povoliť súbory cookies pri návšteve webových stránok našej spoločnosti.