Ing. Anna Černegová
Vedenie účtovníctva

Som účtovníčka, odborníčka vo svojej oblasti a zároveň autorka mnohých odborných článkov. Neustále sa vzdelávam a sledujem pre vás zmeny zákonov a ich aktuálne znenia.

Čo robím?

k

Daňové priznania k rôznym typom daní

• daň z príjmov fyzickej osoby: typ A – závislá činnosť

• daň z príjmov fyzickej osoby: typ B – (SZČO) s uplatnením paušálnych výdavkov,

• daň z príjmov fyzickej osoby: typ B – (SZČO) s uplatnením preukázateľných výdavkov,

• iné typy daní (daň z nehnuteľností, daň z motorových vozidiel…)

ČlánkOV

ROKOV PRAXE

%

Garancia

odborné články z oblasti účtovníctva a daní

Zaujímajú vás odborné články z oblasti účtovníctva a daní?

Všetky moje články z uvedenej oblasti nájdete na portáli, ktorý je lídrom v oblasti poskytovania podnikateľských informácií
na Slovensku
www.podnikajte.sk

Témy o ktorých píšem a mnoho ďalších z oblasti daní a účtovníctva

Začnime niečo nové

V spolupráci s klientom vediem účtovníctvo k vzájomnej spokojnosti a v súlade s platnou legislatívou, aj k správnosti

Kontakt

  • Ing. Anna Černegová
  • a.cernegova@spracovaniedani.sk
  • napíšte nám na

Kde pôsobíme?

Kancelária: Dlhé Klčovo, okres Vranov nad Topľou

Orientácia na lokality: Pôsobíme na celom území SR, a to prostredníctvom online nástrojov.